söndag, juni 07, 2009

att svika sitt ägaransvar...

Idag har DN´s Peter Wolodarski en märklig krönika. Hans syften kan man verkligen fundera över när man ser utformningen av artikeln och det resonemang han anför. Det som är hans officiella budskap är att regeringen och då särskilt Maud Olofsson inte är konsekventa med skattebetalarnas pengar. Exemplet som används är SAS i jämförelse med SAAB. Skribenten hävdar med emfas att regeringen om man tillämpat samma principer som i SAAB fallet, dvs inga pengar, så borde man inte stötta SAS heller, särskilt inte eftersom SAS misslyckats med sina affärer och sin affärsplan.

Dock är det så att Peter Wolodarski konsekvent tappar bort ett perspektiv - ägaransvaret!! Man kan tycka mycket om det faktum att svenska staten sedan lång tid är delägare i SAS, men det är ett faktum och det har väl kanske inte precis varit någon god idé sedan 2006 då Alliansregeringen tillträdde att sälja ett flygbolag. Så länge man är ägare måste man ta ägaransvar, dvs försöka säkerställa bolagets utveckling och överlevnad. Precis det krav den svenska regeringen med Maud i spetsen krävt av General Motors. Det hade varit att svika ägaransvaret att inte bidra till en rekonstruktion av SAS. Men det kanske är så att DN vill köra SAS i konkurs - skriv det i så fall.

Nej jag tror inte att det egentligen SAS Peter W är ute efter jag tror hans syfte är ett annat, att på EP valsdagen hitta ett sätt att förminska och underförståt underminera Maud Olofssons position och därigenom Centerpartiet. För på något annat sätt kan man inte tolka redigeringen av artikeln med en stor bild på Maud från ett sammanhang som inte har med artikeln att göra och därtill en ingress som handlar om Maud som person.

Det hade varit ärligare att skriva ut det man menar istället för denna typ av försåtlig och förminskande argumentation.

Inga kommentarer: