fredag, juni 12, 2009

student - några reflektioner

Igår var det student dag! Fantastiskt trevligt, och solen var med oss ända fram till kvällen!! En dag som denna finns det skäl att fundera över vad vi utbildar våra ungdomar till och vilka möjligheter de har när de lämnar gymnasiet. Det är uppenbart att vi genom gymnasieskolan ger ungdomar förutsättningar att vara mer expressiva och kommunikativa. Det finns en tillåtenhet för mångfald som jag uppskattar, utbildningsnivån hos varje ungdomskull nu är högre än tidigare sett som ett genomsnitt. Men i jämförelse med den möjliga utbildningsnivån tror jag inte vi alla får ut potentialen som ungdomarna har. Min erfarenhet från Universitet säger mig tyvärr att man är som nybakad student sämre förberedd för högskolestudierna jämfört med för 15- 20 år sedan. Det är ett bekymmer och något som vi som samhälle sakta med säker måste göra något åt. Jag tror/hoppas att den nya gymnasieskola som Alliansregeringen kommer genomföra blir starten på en sådan utveckling.

Det största frågetecknet en sådan är dag är dock det faktum att ungdomarna i Sverige har det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden jämfört med väldigt många andra ungdomar i andra välfärdsekonomier. Vi måste göra något åt det faktum att vi konstruerat en arbetsmarkand som utestänger ungdomar och skapa en situation som öppnar dörrar för de yngre. Vi lever fortfarande i resterna att den sossestyrda arbetsmarknaden och tyvärr verkar inte våra allianskamrater se problemet eller vilja se de möjliga lösningarna.

Här menar jag att vi från Centerpartiet har en oerhört viktig fråga och debatt att föra mot idag i stort sett alla andra partier. Den ungdomsdiskriminering som pågår måste brytas och inför valet 2010 är detta en oerhört viktig fråga. Jag tror att dt beslut vi tog på centerstämman om en mer utvecklad flexicurity, dvs lite lägre anställningsskydd, högre ersättning om du blir arbetslös är en pusselbit i denna förändring. Men det behövs fler. Centerpartiet bör snarast presentera ett 10 punkts program mot ungdomsdiskrimineringen på arbetsmarknaden.

Inga kommentarer: