torsdag, juni 18, 2009

Fantastisk kväll på konstmuseét

Igår kväll hade vi från centerpartiets landstingsgrupp och partidistrikt bjudit in till en samtalskväll kring psykiatrin på Kalmar konstmuseum. Det blev en väldigt bra kväll som bl Östran rapporterat om.. Mellan 80-100 personer kom, såg delar av Anna Odells video utställning och deltog sedan i samtalet. Det var många viktiga frågor som väcktes under kvällen som både handlade om hur eftervården ser ut i gränslandet mellan kommun och landsting respektive hur vården möter den som blir allvarligt akut sjuk och inte längre kan ta ansvar för sig själv. Många tack uttalades till Anna Odell för hennes konstverk och för det samtal om psykiatrin som det öppnat för. Jag tycker det är fantastiskt bra att Kalmar konstumuseum vågade ta hit denna utställning trots att den varit så omdiskuterad. Med detta initiativ klev museet in i samhället och blen en angelägen aren för ett demokratiskt samtal - så ska väl ett konstmuseum fungera!

Politiska har vi nu att fundera vidare på hur vi gör med en del av de frågor som väcktes, vi måste nu förvalta detta på bästa sätt.

Inga kommentarer: