onsdag, november 09, 2011

Tre åtgärder för att vända utvecklingen

Barometern lyfter i en stor artikel det jag skrev om igår - länets kris i befolkningsfrågan. Vi behöver nu komma till handling. Jag menar att det finns tre områden där vi i vårt län skiljer oss från våra grannlän och som delvis förklarar varför de har bättre utveckling än vad vi har. Det första är att vi har mycket lägre nivå på välkomnandet av invandrare. Skulle vi haft samma nivå på välkomnandet som våra grannar, så skulle vårt län de senaste fem - tio åren haft en positiv befolkningsutveckling. Vi behöver nu systematiskt och medvetet höja nivån på välkomnandet, Kalmar län måste på allvar bli ett nybyggarlän!

Det andra området vi måste åtgärda och som är en förutsättning för att bli ett nybyggarlän är ett starkare bostadsbyggande och skapandet av intressanta boendemiljöer. Vi har i vårt län under alldeles för lång tid byggt för lite och därmed minskat intresset för att bosätta sig i vårt län.

Det tredje området som vi de senaste åren ägnat mycket tid är storleken på våra arbetsmarknader. Det kan bara åtgärdas genom att utveckla kollektivtrafiken, täta våra relationer med grannlän och en utvecklad infrastruktur. En viktig pusselbit i detta är att vi denna höst löser ut regionfrågan, så att de gränser vi haft och som begränsar människors möjligheter undanröjs. Det är inte acceptabelt att vi fortsätter att låta administrativa gränser begränsa människors möjligheter till att kunna arbets- och studiependla.

Detta är mina idéer, vilka är dina!?

Inga kommentarer: