tisdag, september 06, 2011

Det är bättre idag!

Idag redovisar DN en intressant rapport som Swedbank sammanställt. Den behandlar hur hushållens ekonomi utvecklats de senaste 40 åren. Sammanfattningsvis och enklast kan det sägas att hushållen fått det betydligt bättre. Det intressanta är att för hushållen har de senaste 15 åren varit särskilt bra och det sammanfaller med det byte i ekonomisk strategi som startade under 90-tals krisen. Då gick vi från höginflationspolitik till låginflationspolitik. Då växlade vi ner räntenivåerna, vi skapade fristående Riksbank och det budgetmässiga ramverk som alliansregeringen gör allt för att upprätthålla.

Vi kommer under hösten när krisvindarna blåser över Sverige i höst, höra dem som vill släppa fram mer inflation, mer pengar från staten etc då är det viktigt att ha koll på historien. Den strategi Sverige haft de senaste 15 åren har varit bra för hushållen, även om den inte alltid är mest populistisk. Men i det långa perspektivet är det inte snabba pengar som räknas för hushållen utan att den utveckling man får är reell och inte försvinner i inflationsluft och höga räntor!

När vänstergänget i höst spenderar kom då ihåg vilka risker de tar med Sveriges ekonomi!

Inga kommentarer: