måndag, november 21, 2011

Fragmentariserad eller helhet!?

Jag har i helgen läst färdigt biografin om Steve Jobs. Den är väldigt intressant på många olika sätt. Det finns ett drag som går igenom beskrivningen av hur Steve Jobs såg på Apples idé i jämförelse med Microsoft och Googles Android, frågan om integration eller fragmentering. Jobs tes som han drev med närmast omänsklig frenesi var att allt ska integreras - hårdvara - mjukvara - upplevelse. Vi ska sälja en helhet, våra användare ska inte behöva fundera på hur det ska funka, hur man ska koppla ihop saker eller om olika delar funkar ihop - det ska vi (Apple) göra som är experter.

Detta helhetstänk är överförbart till sjukvården och skulle jag mena är än mer viktigt där. En av de största bristerna vi har i sjukvården idag är att människor får själva ägna sig åt att koppla ihop sin sjukvård eller som det ibland sägs lite slarvigt av medborgare - man måste vara ganska frisk för att orka med sjukvårdens alla delar...

Vid sidan av utmaningen med att höja kvalitet och säkerhet i vården är den stora frågan hur vi säkerställer integration och helhet i vården så att de som inte är experter patienterna - ska behöva fundera på hur den hänger ihop. Men det är också så att genom integration skapar vi högre kvalitet och effektivitet. Jag tror nämligen inte att det är en slump att vid sidan av att vara ett hypat företag så är Apple extremt vinstrikt och det beror just på helhetstänket och integrationen. Därför är arbetet mot en integrerad vård också ett sätt att bättre använda de resurser vi har!

Läs gärna biografin om Jobs!

Inga kommentarer: