måndag, oktober 03, 2011

lex 18

Idag har Barometern en sorglig nyhet om en 18- åring som vägrats vård på en av landstingets hälsocentraler i kalmar och dessutom bemötts illa på olika sätt. Oavsett om allt i artikeln är helt rätt eller inte, så beskriver den hur den här 18-åringen och anhöriga upplevt situationen - det räcker. Man ska få vård om man har behov, man ska inte få höra att man kostar pengar och är administrativt besvärligt för en hälsocentral och när det leder till att man tvingas uppsöka jourverksamhet i landstinget så betyder det att det blir ännu dyrare....

Förvisso är det så att vi har listning i landstingets primärvård, dvs att man är knuten till en vårdcentral. Men den ska inte användas för att stänga ute människor den ska användas för att skapa relation till patienten, en förtroendefull sådan. Istället för att stöta bort patienten borde man i det här fallet gett bra vård, bra bemötande och sedan ställt frågan om individen är intresserad av att byta till den hälsocentral de besöker - det är så det bör fungera.

Jag tror att landstingets tillsyn för Hälsovalet bör titta närmare på denna händelse och se om man bör förtydliga något i de riktlinjer som finns- jag "anmäler därför" detta som ett lex 18 ärende....Och jag hoppas att de berörda personerna anmäler det till patientnämnden så att frågorna och oklarheterna blir klarlagda!!

Inga kommentarer: