tisdag, september 27, 2011

Fel på bostadsmarknaden!

Idag har Radio Kalmar nyheten att det i Västervik är mycket ont om hyreslägenheter. Det är ju på ett sätt förvånande att i en kommun som krymper i befolkning så har man ändå inga bostäder att hyra ut. Men det illustrerar att sambanden är inte så enkla. För att man ska få en kommun att kunna växa behövs en bostadsmarknad med förnyelse hela tiden så att det dels finns nya bostäder att tillgå hela tiden, att det finns olika typer av bostäder lediga, både billiga och dyrare, annars får man ingen rörelse på en bostadsmarknad och man bromsar inflyttning. Västerviks problem är de inte ensamma om i länet, utan det finns i Kalmar sedan länge, men också i våra mindre kommuner. I de mindre kommunerna har de en situation där ingen vågar ta risken att bygga nytt vilket stoppar utvecklingen helt. Ska man få utveckling måste man inte bara ha tillväxt av jobb man måste också ha tillväxt på bostäder. Detta är en strategisk fråga för länet eftersom den hämmar hela utvecklingen. För att ta ett exempel så har bristen på bostäder varit ett skäl till att vi i vårt län inte välkomnat så många invandrare som våra grannlän. Hade vi haft deras välkomnande så hade Kalmar län haft en positiv befolkningsutveckling. Därför bör det tas ett initiativ mellan länets kommuner och Regionförbundet för att analyser vad som kan göras för att vända utvecklingen - för det behövs! Bostadsmarknaden och bostadsförsörjnngen i Kalmar län fungerar inte!

Inga kommentarer: