måndag, oktober 17, 2011

Bättre bröstcancervård

Idag i DN har Cancerfonden en väldigt angelägen debattartikel. De visar där att väntetiderna från diagnos till behandling för bröstcancer är orimligt lång i ett antal landsting - däribland landstinget i Kalmar län. Detta är oerhört oroande, särskilt som vi sedan ett år tillbaka har en garanti som innebär att det ska inte ta mer än två veckor från diagnos till behandling. Cancerfonden ställer följande krav i sin artikel:
Cancerfonden kräver att:
1. Samtliga landsting med väntetider som överstiger två veckor gör en genomlysning i samverkan med regionala cancercentra, RCC, i syfte att hitta förklaringar till den situation som råder i dag.
2. Ovannämnda landsting inom sex månader ska kunna redovisa att de har vidtagit åtgärder som har lett fram till att de klarar av att behandla alla aktuella patienter inom en tvåveckorsperiod.
3. Alla RCC snabbt utser egna ansvariga för bröstcancerprocessen och analyserar vilka åtgärder som kan göras i syfte att ytterligare höja kvaliteten på bröstcancervården.
4. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancervård kompletteras med mål för ledtider (väntetider) så att dessa kan följas under en längre tidsperiod, något som i dag saknas.

Jag undrar vad svarar den rödgröna majoriteten - när kan de kvinnor som drabbas av bröstcancer räkna med att få vård i rätt tid?

3 kommentarer:

Annica sa...

Superbra att det sker påtryckningar!
Det kan kräva många steg i vårdkedjan bara för ställa diagnos!
1. Besök hos familjeläkare 2. Remiss till Bröstmottagningen 3. Prov till patologen 4. Operation 5. Lymfkörtel till Uppsala 6. Skickades vidare till Stockholm... 7. Provtagning på Infektion 8.Besök hos Bröstmottagningen för besked
Alltså tog hela processen ca 4 månader och det är ingen rolig väntan även på ett positivt besked som det var i det här fallet....

drifter sa...

Det finns inte bara bröstcancer, finns många andra cancerformer också.
Däribland prostatacancer, som har längre väntetider från provtagning till behandling. Men det drabbar ju bara män

Christer Jonsson sa...

Drifter du har rätt att väntetiderna för prostabehandling är ännu längre och att vi har ännu sämre koll på den vårdkedjan. Den vården måste också bli bättre!!