torsdag, december 22, 2011

Bra val av hövding!

Det är inte okänt att jag i grunden är tveksam till landshövdingeinstitutionen, eftersom den skapar oklarhet i var ansvaret för en regions utveckling ligger. Men så länge vi har denna institution så är det självklart att vi också i vårt län ska ha en landshövding. Därför är det bra om det är som Barometern skriver på sin webb att regeringen idag utsett en ny landshövding och dessutom valt en god kandidat.

Stefan Carlsson har i sin tidigare roll som VD för apoteksbolaget varit en hel del i länet och bland annat varit med och startat samarbetsprojekt med landstinget. Det är bra att vi får en person som står oberoende av partierna och som kan den statliga byråkratin. Dessutom är han van av exekutivt beslutsfattande och det kan behövas på vår kära länsstyrelse! Så kort sagt - välkommen Stefan!

Se också sr Kalmar

Inga kommentarer: