söndag, september 11, 2011

Integritetens utmaningar

Integritetsfrågorna har blivit allt viktigare i det allt mer digitala samhället, det skapar möjligheter att registrera, kartlägga, begränsa och kontrollera oss medborgare. Idag när vi minns de hemska händelserna i NY för tio år sedan finns de också goda skäl att utöver dela minnet fundera vad de tio åren fört med sig för den demokratiska världen. "Kriget mot terrorn" som startade efter 9/11 har inneburit en utveckling mot allt större integritetshot och en situation där stater och företag tar sig allt större rätt att utifrån säkerhetsargument begränsa en av de saker som är allra viktigast i en demokrati - medborgarnas rätt till integritet och skydd mot angrepp på denna. I en viktig debattartikel på DN debatt lyfter Fredrik Federley och Lena Ek upp dessa frågor och problematiserar dem. Vi behöver både i Sverige och bland alla de demokratiska länderna en stor och bred debatt om en ny avvägning, där vi bryter den utveckling mot allt större integritets ingrepp i vår värld. Säkerhet är viktigt, men den är inget värd när den innebär att mina fri och rättigheter begränsas och när min integritet som medborgare hotas. Jag ser gärna att vi i Centerpartiet försöker ta oss an denna uppgift med att formulera en tydligare och bättre politik för detta fält, men vi måste söka partners utanför Sverige eftersom denna utveckling sker på internationellt plan - i vårt fall särskilt inom ramen för EU.

Inga kommentarer: