fredag, september 23, 2011

Lööftesrikt!

Annie är vald och det kändes löftesrikt för framtiden. En samlad, energifylld stämma valde henne enhälligt och det känns verkligen som en grund för en omstart av Centerpartiet. Särskilt som vi på denna stämman inte enbart förnya partiledningen utan också viktiga delar av politiken, vilket skapar förutsättning för en ny partiledning och partiet i sin helhet att driva viktiga och relevanta frågor. Det är många nya förslag, såsom servicegaranti för en likvärdig tillgång till samhällsservice i hela landet. Det är ett helt nytt fokus för att skapa Nybyggarlandet Sverige. Vi tar ett helt nytt grepp om välfärdsfrågorna som tydligt fokuserar på de mest utsatta som inte våra välfärdssystem ger rimliga levnadsförutsättninga och att vi utvecklar människors möjlighet till självbestämmande inom välfärdsområdet. Med dessa möjligheter har vi nu gemensamt alla möjligheter att växa som parti! Läs också Johan Hedin, DN, Aftonbladet, SvD, Barometern,

Inga kommentarer: