fredag, oktober 07, 2011

Sänkt skatt bidrar till välfärdens finansiering!

De två senaste dagarna har jag varit på Prioriteringskonferens i Västerås, dvs ur alla möjliga och omöjliga perspektiv har frågor som påverkar prioriteringar i sjukvården behandlats. En fråga som kommit upp flera gånger är hur vi ska klara av att finansiera en högkvalitativ, allomfattande välfärd i framtiden. Det finns många faktorer som driver fram den diskussionen, men den grundläggande är de demografiska förändringar vi står inför med allt fler äldre äldre, dvs medborgare över 80 år. Det börjar slå igenom på allvar om 5 - 8 år men ska vi klara det behöver vi börja förbereda oss. En återkommande fråga i de olika presentationerna har varit hur mycket vi kan använda höjda skatter vid sidan av andra åtgärder för att klara det sk finansieringsgapet som uppstår när allt fler behöver vård och omsorg. Det är ingen lätt fråga att svara på för det beror bl à på hur hög skatt vi har när vi behöver börja höja.... Dock stör det mig när en i övrigt klok debattör som Per Borg påstår att det är fel att som vi har gjort de senaste åren sänka skatten och det totala skatteuttaget i Sverige. Jag är övertygad om att det är helt rätt. Varför det? Jo i nuläget har vi inget finansieringsproblem av välfärden som drivs av den demografiska utvecklingen ( dock finns det som alltid större önskemål och möjligheter än vad vi avsätter pengar till). Nu kan vi driva ned skatteuttaget så att det om 5-8 år när gapet börjar växa också har utrymme att när problemen hopar sig också höja skatten vid sidan av alla andra åtgärder. Om vi nu behåller skatteuttaget eller till och ökar det som en del önskar, så låses det i nya offentliga åtaganden som i en ganska snar framtid sedan ska prioriteras ner igen. Dessutom är det bra att staten drar ner sitt skatteuttag så att kommuner och landsting som finansierar vård och omsorg också kan använda skatteåtgärder i framtiden. Så min slutsats till skillnad från Borg och Thorslund m fl är att Alliansregeringen bör fortsätta att sänka skattetrycket så att utrymme skapas för framtidens välfärdsfinansiering utan att vi då behöver nå skattenivåer som helt motverkar tillväxt och ekonomisk utveckling. Skatteminskningar nu stimulerar dessutom tillväxten vilket bidrar till att tidsmässigt förskjuta när finansieringsgapet blir akut.

Inga kommentarer: