onsdag, augusti 24, 2011

Varför svarar inte Kalmar län?

Idag har NHR presenterat en pilotstudie om hur rehabilitering för neurologiskt skadade personer fungerar i Sverige. Tyvärr visar den att den inte fungerar. Än värre är att inte alla landsting brytt sig om att svara inklusive Kalmar län. Inom detta fältet sker en snabb utveckling av rehabiliteringsmetoder och fler kan bli hjälpta tillbaka. Men det sker ju inte om det inte finns någon rehabilitering eller om man inte kan säkerställa kvaliteten i denna.

SvD och DAgens Medicin redovisar ur rapporten att om man får fungerande rehabilitering och kvaliteten på denna beror helt på var man bor i landet. Det är inte rimligt! Det är heller inte rimligt som det redovisas att patienterna får köpa Rehab för egna pengar eftersom man inte får någon eller inte tillräcklig.

Hur det ser ut i Kalmar län kan man inte få fram eftersom landstinget inte svarat på de frågor man fått, det framstår som nonchalant om det är korrekt. Men med tanke på att vi av andra kvalitets jämförelser vet att rehab av förvärvade skador är dåligt utbyggd, att stroke rehab är väldigt varierad i länet så kan man misstänka att svaret hade varit negativt för landstinget till denna studie också. Det finns en annan risk och det är att man inte ens vet hur det ser ut, dvs hur man ger rehab, och vilka insatser som ges och i vilken grad. Så Ansvarigt landstingsråd Lena Segerberg - det är dags att redovisa detta - hur står det till med rehabiliteringen och varför svarade inte Kalmar län på frågor från en patientorganisation?

Inga kommentarer: