tisdag, augusti 23, 2011

Inget ska säljas!

I lördags svarade jag på en bloggpost från Kaj Raving vänsterns politiske sekreterare i landstinget om målet att 50 % av  välfärdsverksamheterna bör kunna drivas i annan regi än offentlig i framtiden. Det jag då inte visste, eftersom jag var på resa, var att Östra Småland hade ägnat huvudinriktningen på sin ledare åt denna fråga och skickat en fråga till mig - Vad ska säljas Christer?
Idag svarar jag i Östran, i princip samma svar som jag gav Raving - Ingenting! Så här ser svaret ut i sin helhet:Ingenting Peter!

Ja så kort kan man svara på den socialistiska ryggmärgsreflex som präglade Peter Akinders fråga i lördagens Östran/Nyheterna om vad som ska säljas av offentliga verksamheter till privata aktörer. Frågan ställdes med anledning av att Centerpartiet styrelse har föreslagit att 50 % av välfärdsverksamheter bör kunna drivas av andra aktörer än det offentliga framöver. Det målet handlar inte om att sälja verksamheter, det handlar om att ge patienter möjlighet att välja sin doktor och vårdcentral, eller att låta elever välja skola. För att inte tala om att låta våra äldre bestämma hur hemtjänsten de så väl behöver ska utföras och av vem det ska göras. Idag har det offentliga monopol på många av de verksamheter som ger välfärd och det betyder att människors möjligheter att fatta egna beslut, och själva bestämma begränsas.

I Nybro hade landstinget tidigare stora bekymmer att rekrytera doktorer till vårdcentralen under lång tid. Landstinget drev där en väldigt stor vårdcentral som om den varit fullbemannad skulle ha haft 8-10 doktorer. Men fullbemannad var den aldrig. 2006 fattade vi i den dåvarande Alliansmajoriteten beslut om att erbjuda vårdavtal till ett antal privata doktorer som uttalat intresse för att starta verksamhet i Nybro. Sedan de etablerade sig bedrivs ca 50 % av primärvården i Nybro i privat regi. Medborgarna i Nybro har nu möjlighet att själva bestämma vilken verksamhet man vill nyttja, vi har fått lite olika öppettider och arbetssätt som passar olika medborgare olika bra. Vi slapp en sårbar jättestor offentlig enhet och fick istället flera enheter där en enhet – landstingsdrivna Nybro Hälsocentral, också fått bättre förutsättningar.

Peter, jag vet inte vad du och Östran tycker, men jag tycker att 50 % privat primärvård i Nybro blev en bra lösning för det har gett medborgarna god kontinuitet och ett större självbestämmande. Och det är det som målet om 50 % av välfärdsverksamheterna i privat regi handlar om. Men jag inser att det strider mot de socialistiska föreställningar som du bär på och som odlar tanken om monopolens föredömlighet och baseras på en bristande tilltro till människors förmåga att själv fatta beslut!

Uppenbarligen retar  målet socialdemokraternas socialistiska nerv, men vad som förvånar mig är att de så oreflekterat tar till storsläggan i retoriken, istället för att ställa sig frågan - hur vill vi öka människors möjlighet att själva fatta egna beslut inom ramen för en gemensamt finansierad välfärd - den frågan är de svaret skyldiga på så här långt!

Inga kommentarer: