torsdag, september 22, 2011

Test

Idag finns det i olika tidningar ett utspel från olika håll, bl à Folkpartiledaren, om att han vill förhandla om energi och klimatuppgörelsen. Bakgrunden är att han nu insett att det som han vill ha kanske inte blir av - mer kärnkraft, eftersom de nuvarande kärnkraftsägarna inte är självklart intresserade att bygga nytt eftersom det är förenat med stora risker och uppgörelsen mellan partierna innebär att bolagen ska ta full kostnadsansvar. Och uppgörelsen innebär att ska det bli nya verk ska de byggas på de nuvarande platserna för kärnkraftverk och av nuvarande ägare. Jag vet inte vad Björklund med flera trodde, men att nu komma dragande och vilja förhandla om när villkoren i överenskommelsen slår till är närmast löjeväckande. Därför är det bra att Maud markerar att det är inte aktuellt att förhandla om. Men jag tror faktiskt detta är ett försök att utnyttja vårt partiledarskifte, någon illasinnad har tänkt att nu får de någon ny och då kanske det går att pressa och hota en ny partiledare att börja om - jag tror att Annies svar i Di Yoch Expressen och Anders W Jonsson på bloggen illustrerar att de tänkt fel - det är bra!

Inga kommentarer: