onsdag, november 23, 2011

Färdtjänst för vem?

I samband landstingsstyrelsens arbetsutskott häromdagen fick vi en presentation av tjänstemännen från KLT hur de tänker inför landstingets övertagandet av ansvaret. Denna presentation gav anledning att fundera både en och två gånger om varför färdtjänst finns och vad vi politiskt vill med färdtjänsten.

Färdtjänst ska erbjudas dem som har funktionsnedsättning och som därför inte kan köra själv längre eller utnyttja existerande kollektivtrafik. Färdtjänst är enkelt skrivet kollektivtrafik för dem av oss som har funktionsnedsättningat. I vårt län har det medan kommunerna varit ansvariga ganska stora skillnader mellan reglerna och det har inneburit att i någon kommun har man enkelt med färdtjänst kunnat åka till Kalmat, medan i en annan kommun har man knappt kommit utanför kommungränsen.
Jag menar att när vi nu ska ha lika regler i länet så måste det varit möjligt att oavsett var man bort länet kan man ta sig någon av våra tre större orter och det får absolut inte bli bli beroende av var man bor i en kommun. Det är nämligen så att i vissa kommuner har man har möjlighet att åka max 40 km från där man bor, vilket betyder om tar Vimmerby så skulle en sådan regel innebära att de som bor i östra delen av kommunen lätt kunna åka också till Västervik för att kunna handla, medan den som bor i norra ändan aldrig kan göra det utan att utnyttja det idagsläget superbyråkratiska systemet med riksfärdtjänst.

Jag menar att vi måste pröva möjligheten att skapa ett regelsystem för länsfärdtjänst och snabb beslutsprocess för riksfärdtjänst utanför länet. Den som har funktionshinder ska ha samma möjligheter till resande som alla vi andra och så långt möjligt ska man nyttja den vanliga kollektivtrafiken så långt det är möjligt och sedan förstärka den med specialfordon när det inte fungerar.

Landstingets övertagande av ansvaret för färdtjänsten får inte innebära att man väljer att använda de regler som var minst förmånliga för medborgarna utan nu måste vi ta ett länsperspektiv och också ett ansvar för att det blir ett fungerande system av kollektivtrafik för de av oss som har funktionsnedsättningar. Allt annat är att svika vårt ansvar!

Inga kommentarer: