fredag, november 25, 2011

Patienterna ska bestämma inte vinstintresset!

Patienternas självbestämmande inte vinstintresset ska styra!
Den senaste tiden har det med all rätt varit stor debatt efter det man kan benämna som Carema skandalen. Återigen visade det sig att när man i en verksamhet saknar fungerande kvalitetsstyrning, system för uppföljning och intern kontroll så går det snett. Det är inte första gången detta uppmärksammas och tyvärr kanske inte sista. För något år sedan hade vi en motsvarande skandalartad diskussion om demensvård i Piteå kommun, där vanvård var en benämning. Det är inte utan anledning vi i svensk lagstiftning har Lex Sara som skapades efter att en medarbetare berättat om vanvårdssituation i äldreomsorgen redan 1999. Alla dessa berättelser handlar om att man bedrivit omvårdnadsverksamhet utan bra kvalitet, därför att det saknas en värdegrund för verksamheten och system för att säkerställa kvaliteten. Detta är inte acceptabelt! Centerpartiet har lanserat förslaget om en Lex carema som innebär att man som ansvarig för en verksamhet kan bli skyldig att betala skadestånd och återbetala ersättning man fått för att driva en verksamhet.

I debatten som uppstått har det också gjorts flera inlägg som hävdar att den bristande kvaliteten skulle bero på att det är företag med vinstintresse som driver verksamheten. Det är att göra debatten för enkel. I ett debattinlägg i Östran tidigare så hävdade tre företrädare för socialdemokraterna att detta är det stora problemet och att det är de som politiker som är patienternas företrädare. Inget kunde vara mer grundfalskt! I själva verket är de politiken och byråkratins företrädare. De tar på sig rätten att hävda att de vet vad som är bäst för patienterna och de äldre, vilket de själva skriver i sin debattartikel. Jag menar att s-debattörerna har inte så lite övertro på sin egen förmåga.

Den senaste tiden har det i media i vårt län förts en stor debatt återigen om kvaliteten på den psykiatriska slutenvården i länet. Den är offentligen driven helt och hållet och om man skulle vara lika slarvig med argumentationen som de socialdemokratiska företrädarna så kunde man ju snabbt dragit slutsatsen att den vården bör inte drivas i offentlig regi eftersom man där inte kan leverera en vård som många patienter och anhöriga är nöjda med. Vi har behov av att säkerställa kvaliteten i vård och omsorg oavsett vem som driver den och oavsett driftsform kan kvaliteten variera. Vinstdiskussionen döljer de verkliga bekymren!

 För min del så är den politiska uppgiften annorlunda, jag vill skapa förutsättningar så att den medborgaren själv kan fatta beslut. Då blir det min uppgift att oavsett om det är en offentligt driven verksamhet eller privat säkerställa kvaliteten, göra uppföljningar och ställa krav. Jag är helt övertygad om att monopol på verksamheter inte är bra för kvaliteten, inte bra för utvecklingen. Men det är framförallt inte bra för människors möjligheter att själva fatta beslut. För mig som Centerpartist är det den avgörande frågan – patienterna ska styra, inte vinstintresset och inte monopolistiska politiker!

Inga kommentarer: