torsdag, november 17, 2011

Vi avgör om länet spricker..

I dagens Östra Småland har man en stor braskande artikel om att nu spricker länet och det förstärks av att regionfröbundets ordförande bekräftar bilden att den frågan nu står på sin spets. Jag menar att det är helt fel tänk, av flera skäl.

Det vi nu hanterar är frågan om länet ska delta i en regionbildningsprocess som är möjlig att besluta om - det är det bara möjligt med en sydsvensk lösning. Ett sådant beslut inleder en låååånnnggg process fram mot ett slutligt beslut. När det slutliga beslutet är taget kan man som enskilda kommuner ha skäl att fundera över om den lösning som nu är framförhandlad kan vara rimlig eller ej. Det finns en missuppfattning att vi nu prövar för och nackdelar för enskilda kommuner - det gör vi inte - vi prövar om det finns en lösning som ger möjligheter för vårt gemensamma län och så många medborgare som möjligt i det. Den som nu argumenterar för att vi ska göra halt och sätta oss på avbytarbänken tar ett stort ansvar på sig och med skäl som man kan fundera över - är de grundande i vad som är bra för länet eller för en enskild kommun.

Vårt län lider sedan 1850-talet av minskande befolkning, vi kan när vi ser på de tre stora regioner som finns i landet idag hur de drar ifrån och växlar upp. Kalmar läns medborgare förtjänar förtroendevalda som sitter vid rätt sammanträdesbord när frågor om kollektivtrafik, infrastruktur, utbildningssatsningar etc avgörs. Det gör vi inte idag. Idag är vi i läget där vi inte alls kan påverka detta beslutsfattande - det MÅSTE ändras på om vi ska ta ansvar för våra medborgares utvecklingsmöjligheter. På avbytarbänken tar vi inte det ansvaret - därför följer det inte Alliansens just nu viktigaste tema - Dags för ansvar! Nu behövs politiskt ledarskap som är tydligt, tålmodigt och inte återkommande späder på diskussionen om att spräcka länet - då blir det en självuppfyllande profetia!

Inga kommentarer: