torsdag, augusti 19, 2010

Vad säger SIFO´n om läget i kalmar län

Så publicerade då Barran sin väljarundersökning och den är nu utlagd på nätet!

Men resultatet kan man ha en del funderingar kring eftersom underlaget har en stark tyngdpunkt i Oskarshamn och Kalmar - de utgör 2000 av de totalt 2500 tillfrågade. För ett parti som centern så torde det innebära en hygglig underskattning eftersom Kalmar och Oskarshamn var våra två "sämsta" kommuner i förra valet. I alla övriga kommuner (utom Västervik) låg vi en bra bit över 10% och det var det som lyfte oss till länsresultatet på strax över 11%. I Kalmar hade vi i riksdagsvalet 7,5 % och i Oskarshamn strax över 6 % så om vi nu har 8% enligt den regionala SIFO´n så torde det snarare antyda att vi har ett bättre resultat än det nu Barometern redovisar. Med detta resonemang vill jag visa på att om man konstruerar en mätning med sådan regional obalans där särskilt Oskarshamn får en sådan tyngdpunkt så riskerar det att leda till sneda resultat, även om man intervjuat många - för det har man!

Men om nu detta resultat ger någon vink om hur det kan bli så stärker det mig i min övertygelse att vi kan få en Alliansmajoritet från länet i riksdagsvalet, vilket vore fantastiskt och det är bara att hoppas att detta sedan kan smitta på landstingsval och kommunval i länet. Ett bra resultat för Centerpartiet och Allianspartierna är möjligt - nu återstår 4 veckor och med Alliansupptakten i Kalmar idag blir avstamp mot valseger 2010!

Kolla på radio kalmar som också har resultatet på webben

Inga kommentarer: