tisdag, augusti 31, 2010

rödgrönt manifest

Idag har så de rödgröna presenterat sitt valmanifest. (se bl a Dn och SvD). Det finns några saker som man verkligen blir fundersam över:
1) Man har tagit över regeringen Perssons modell med att blåsa upp små pengar som jättelika satsningar. Ett exempel är satsning på hemläkarbilar mm som ska rymmas inom 100 miljoner. När vi drev ett motsvarande projekt i Kalmar län var kostnaden bara för Kalmar - ca 2 miljoner. Så här är det på område efter område. Man sprider löften som man inte har finansierat hela vägen utan sedan ska kommuner och landsting stå för fiolerna.

2) Lars, Mona och Maria måste längta efter att få vara kommunpolitiker, de fortsätter att på område efter område lägga fram förslag som egentligen kommuner och landsting beslutar om. Men eftersom de är i Stockholm så vet de ju allra bästa för alla i landet.

3) Könsperspektivet är förskräckande; Rot ska behållas, men Rut ska avskaffas. LoV ska avskaffas, Vårdvalets etableringsfrihet ska avskaffas. På område efter område ska kvinnors möjlighet beskäras och blotta möjligheten att de skulle få starta företag inom områden de idag arbetar är inte tänkbart och 11 000 arbetstillfällen (merparten besatta av kvinnor) ska bort. Tala om ojämställd politik!

4) De rödgröna är omoderna och lever kvar i det tidiga industrisamhället - de tror inte på människors valfrihet utan att alla ska nöja sig med samma service som erbjuds av de offentliga (jämför den svarta T-forden). De tror inte på en utveckling av en tjänstesektor utan ser med förakt på den och vill minimera den. Service är möjligen ok om den görs i offentlig regi.

Varför hycklar man om att detta skulle vara rättvist och jämställt när det är tvärtom!

Inga kommentarer: