tisdag, augusti 24, 2010

skatt eller stimulans?

Idag kan man se väldigt tydligt skillnaden mellan Centerpartiet och Allianspartierna å ena sidan och Miljöpartiet och de rödgröna å andra sidan. När Allianspartierna nu gemensamt enats om Centerpartiets förslag till supermiljöbilspremie (se ekot) får vi nästa steg i teknikomställningen av fordonsparken. Premien är inriktad på att göra bilar med ny, klimatvänlig men i inledningen dyr teknik möjlig att köpa även för privatpersoner när bilarna introduceras de kommande åren. Det är ett teknikvänligt och stimulerande förslag. Men när Miljöpartiet nu ska visa hur de som de rödgrönas miljöröst vill få fram nya bilar med ny klimatvänlig teknik - jo då ska man straffbeskatta gamla bilar (se DN)..., dvs nya bilar med gammal teknik. Det illustrerar så väl de rödgrönas inriktning, kan man välja mellan att stimulera eller att beskatta så väljer man i 10 fall av 10 att beskatta.
Alliansregeringen genomförde under innevarande miljöbilspremien för att stimulera tillväxten av nya miljöbilar - det gav mer än 300 000 nya miljöbilar - bra att man nu enats om nästa steg för att få in bilar med ännu mer klimatvänlig teknik - det kommer leda till en stark omställning av bilarna i Sverige de kommande åren!

Inga kommentarer: