torsdag, augusti 05, 2010

Miljöpartist lurad eller förstår inte kilometerskatten

De röd-gröna föreslog i sin budgetmotion i våras en ny kilometerskatt på transporter. Den fördyrar alla lastbilstransporter i landet och den slår särskilt hårt mot landsbygdens företag eftersom de är beroende av längre transporter. I en debattartikel i DI idag så visar företrädare för Svenskt näringsliv att den ökade transportkostnaden kommer att leda till markant prishöjningar för konsumenterna.

Men dagens mest intressant men märkliga inlägg står en miljöpartist för på Aftonbladet debatt. Han hävdar på fullt allvar att kilometerskatten gynnar landsbygden för att det ska leda till att fler företag startas och fler företags förädlar sin varor. Antingen har han blivit lurad av sin partiledning i Stockholm som internt påstår att detta är vad som kommer att ske - eller har skribenten ingen kunskap om vad det är för transporter som drabbas och hur en marknad fungerar. Sanningen är ju den att majoriteten av transporter är korta varuleveranser som förser bl a landsbygdens verksamheter med varor och material, det är på många håll transporter för skogsindustrin till sågverk och andra delar av träindustrin som är oerhört priskänslig och konkurrensutsatt. Och det är inte som den gode miljöpartisten påstår så att man i stor utsträckning kör oförädlade varor långa sträckor.  Så verkligheten är den omvända till vad som påstås i debattartikeln, landsbygdsföretagen riskerar att konkurreras ut för man får betala ännu mer för att få sina varor dit där kunderna finns i de större städerna och runt om i världen. Därför är kilometerskatten ett hårt slag mot landsbygden. Jag undrar om våra kära miljöpartister i Kalmar län har gått på samma propaganda från partiledningen i Stockholm eller om de också är lika okunniga.... I vart fall är en röst på MP och de rödgröna en röst för utarmning av landsbygden i Kalmar län och resten av landet!!

Inga kommentarer: