lördag, augusti 07, 2010

Det handlar om könet stupid!

Igår hade vi ett samtal på Valkonventet om viktiga framtidsfrågor. I det samtalet deltog en företrädare för ett hemtjänst/hemservice företag. Företaget har idag 500 anställda och räknar med att fördubblas om RUT får fortsätta efter valet. Hon berättade också att man nu för samtal om en skolverksamhet där man ska starta en kombinerad SFI och serviceutbildning. Men man vågar inte starta den nu beroende på att man inte vet om RUT finns kvar efter valet.


Vi har de sista två åren fått en bransch som mångdubblats i omsättning, en bransch som genomgående anställer människor som ofta varit långtidsarbetslösa och en bransch som erbjuder möjligheten för äldre och yngre att få sina hemstädade och i ordning. I de allra flesta fall hade alla partier applåderat detta, men så är inte fallet nu - för det som är speciellt med denna bransch är att den i huvudsak anställer kvinnor och beroende på våra existerande roller i familjerna hjälper/avlastar kvinnor och det är vänsterpartierna emot. Tala om könsdiskriminerande politik. Jag har aldrig varit med om att vi har ett val som handlar om en bransch ska kunna utvecklas eller ej - men så är det denna gång. Utan RUT kommer den nya hemservicebranschen lida sotdöden därför att som blogg kollega Anders W Jonsson visar så kommer inte mer än extrem högavlönade ha råd med detta utan RUT.

Nu står valet mellan Centerpartiets idé om att utveckla RUT så att våra äldre har än bättre möjlighet att använda RUT eller försvåra för dem och alla andra att få hemservice. Nu står valet mellan att ge kvinnor samma möjlighet till att utveckla företagande som manliga hantverkare alltid har haft - välj könsneutrala lösningar säg nej till vänsterkartellens könsdiskriminerande politik.

Läs DN också!

Inga kommentarer: