måndag, augusti 16, 2010

Halvmesyr i Oskarshamn

Idag presenterade vänstergänget lösningen för Kristinebergs hälsocentral i Oskarshamn. Och på grund av handlingsförlamningen som man lidit av under så lång tid, vilket lett till att landstinget riskerar ett miljonvite från arbetsmiljöverket så tvingas man nu ta till en nödlösning - man bygger om de nuvarande lokalerna. Det är lokaler som inte fungerat tidigare beroende på huset konstruktion och det faktumet ändras ju inte för att man renoverar och bygger om. Men nu har man försatt sig i ett nödläge och väljer då att binda sig för 25 år till i nuvarande lokaler - ja det är priset för en handlingsförlamad vänstermajoritet som annars riskerar att få betala miljoner i vite! Det är dyrbart för medborgarna i Oskarshamn med den nuvarande vänstermajoriteten!

1 kommentar:

Jessica Rydell sa...

En halvmesyr som gör det bättre för patienterna och som personalen är nöjd med!

Men nöjda medarbetare och patienter kanske inte är så viktigt för centerpartiet?