söndag, augusti 22, 2010

stockholmsstyrda rödgröna

I ett som det skulle framstå handlingskraftigt utspel talade de rödgröna ledarna igår om att de vill satsa 1 miljard på läkarbilar och närakuter. Det är spännande att de nu tydligen kandiderar gemensamt till alla sveriges landsting - för det är där man beslutar om hur vården ska se ut. Att de inte har kunskap framgår av förslagen.... närakuter är i princip enbart ett stockholmsfenomen där man beroende på att primärvården inte räckte till före vårdvalet byggde särskilda sk närakuter. Jag tror inte att närakuter är någon särskilt bra idé i Kalmar län eller andra landsbygdslän. Jag är övertygad om att det är bättre att satsa på en primärvård med hög tillgänglighet - där patientens fasta läkarkontakt kan möta patienten. Det är inte möjligt på en sk närakut. Förslaget om läkarbilar är intressant, men här i länet avskaffade de rödgröna det de första de gjorde när de tillträdde 2006 -så man undrar ju hur deras politik hänger ihop.

Bästa att fråga den som bör veta - Anders Henriksson ska det bli närakuter och läkarbilar i Kalmar län och varför har du inte lanserat det tidigare?

 Nej jag tror inte Anders har något svar, för de rödgröna ledarna har bara försökt göra ett inhopp i landstingsdebatten i stockholm och de har redan gett upp kampen om regeringsmakten!;)

Läs om förslaget här i DN, SvD

Inga kommentarer: