torsdag, augusti 05, 2010

Maten och djuren dags för förändring!!

I en väldigt bra men sorglig artikel i SvD berättas om köttindustrin och hur den utvecklas mot en alltmer ovärdig djurhållning, men nu också för människan farlig industri. I artikeln påvisar man hur djurhållningen av grisar leder till överanvändning av antibiotika, spridning av MRSA och andra sjukdomar farliga för även människor. Jag tror att vi på europeisk nivå måst skärpa kraven. Men samtidigt är det så att vi som konsumenter måste göra mer medvetna val och ställa än större krav på att veta var djuren fötts upp och hur djurhållningen varit. Vilken matkedja i Sverige blir först med att göra detta val enkelt och tydligt för oss konsumenter, för som artikeln visar det är det inte idag!

Samtidigt kan jag konstatera att Eskil Erlandssons arbete med att lansera och bidra till att bygga upp konceptet matlandet Sverige är ett steg åt rätt håll, dock kan det inte bara handla om den lilla produktionen utan måste också omfatta den stora massproduktionen och hela ledet fram till oss konsumenter i butiken. Här torde finnas utrymmer för mer aktiviteter och åtgärder.

Till sist är det sorgligt att konstatera att vi i den offentliga sektorn fortfarande är för dåliga på att ställa krav i våra upphandlingar, där är fortfarande prisargumentet helt avgörande vilket leder till att det köps billigt kött som producerats under mycket tveksamma omständigheter - här krävs förbättringar!

SvD förtjänar allt beröm för sin artikel!!

1 kommentar:

Anonym sa...

6:te budet: Du skall icke döda!