onsdag, augusti 18, 2010

Sifo i länet

Idag annonserade Barometern att i morgon presenteras en specialgjord SIFO för länet. Man kan lätt säga att det spritt undran, förväntan och en del oro bland de politiska företrädare jag mött idag. En gemensam fråga har varit - hur påverkar detta valrörelsen i länet?

För min egen del känns det angeläget att redan innan den är publicerad vädra mina funderingar och lite farhågor. Det är ett stort ansvar Barran tar på sig eftersom det aldrig tidigare gjorts en seriös opinionsmätning för riksdagsvalet i länet så finns det inget att jämföra resultaten med. En enstaka mätning ger en blixtbild, men ingen har en möjlighet att relatera den till något. Därför hoppas jag att man är försiktig i sina uttolkningar och påståenden. En enstaka mätning säger betydligt mindre än en serie mätningar som ger en utveckling och ett sammanhang. Om man då drar kraftiga slutsatser så kan det påverka valrörelsen mycket, men på tveksam grund.

För min egen del går valrörelsen vidare oavsett siffror i morgon, det är fyra veckor till valet och det är då sanningen om valresultatet skapas - till dess ska fler röster vinnas!

Inga kommentarer: