onsdag, augusti 18, 2010

rot och rut är bra för jämställdheten

idag är det en intressant artikel i DN. Man lyfter fram det faktum att sedan ROT blev permanent så skriv allt fler hus över lika på makarna i en familj. Tyvärr är det så att väldigt många par när de köper hus eller lägenhet så skrivs den på ena parten - oftast mannen. Men detta ändrar nu ROT systemet, för om man ska kunna nyttja ROT avdraget fullt ut så måste både parter i familjen vara ägare till huset - det innebär att ROT jämnar ut förmögenheten i familjen på ett väldigt bra sätt! Så med RUT som gör familjepusslet enklare och ROT som jämnar ut förmögenheten mellan män och kvinnor så har vi fått två bra förändringar för ett mer jämställt Sverige- Alliansregeringen sätter inte bara Sverige i jobb, den skapar också ett mer jämställt land! Och allt detta vill de rödgröna avskaffa om olyckan är framme den 19/9 - det är viktigt att se till att det inte sker.

Inga kommentarer: