onsdag, augusti 04, 2010

Alliansen gör skillnad för barnen!

Idag presenterar vi från Allianspartierna våra ambitioner för en bättre sjukvård och starkare barnposition i landstingets verksamhet. I Barometern finns en bra artikel som visar tydligt våra satsningar både på barnrätt, med en barnombudsman, barnpris - för att uppmuntra goda insatser, men också konkret att barn ska vårdas av barnkompetent personal. Det är så politik kan göra skillnad, särskilt när vi innevarande period haft en majoritet som skött frågorna med vänsterhanden....
VT lyfter tydligt fram frågorna om barnrättigheterna - det är kul. Det känns bra att vi gemensamt från Allianspartierna kan göra en så tydlig manifestation kring barnfrågorna!

Inga kommentarer: