söndag, augusti 01, 2010

Sterilt reportage om sterilisering

Idag har Ekot som stor nyhet det faktum att man i olika landsting får betala väldigt olika för att bli steriliserad, när det inte är medicinskt motiverat. Det är till och med så att i vissa landsting såsom Jämtland kan man inte få det utfört i den offentligt finansierade vården.
Som vanligt när man gör denna typ av nyheter så väljer man att köra rättviseperspektivet och det är någon som inte har råd med ingreppet som får symbolisera orättvisan. Jag förstår varför man blir upprörd som patient och det förefaller inte helt rimligt att den sk självkostnaden mellan olika landsting varierar så mycket som den nu gör.

Men reportaget är sterilt... eftersom det inte ens ställer frågan varför varierar det så här mycket och varför det är till och med så att man inte får ingreppet utfört i vissa landsting?! Den behandling detta handlar om är sterilisering när det inte finns ett medicinskt behov utan du vill själv av praktiska familjeskäl sterilisera dig för att kanske slippa använda preventivmedel. Då är frågan ryms det inom hälsjo-sjukvårdslagens prioriteringar, finns det skäl att utföra ingreppet och betala med skattemedel, eller ska man göra det, men ta ut ett "självkostnadspris" eller ska det anses ligga inom det offentliga åtagandet. I de landsting som har genomfört en rejäl prioriteringsdiskussion  har man i de flesta fall kommit till slutsatsen att det inte ska göras eller medborgaren ska själv få betala ingreppet. Medan andra landsting undvikit diskussionen om prioriteringar eller gör bedömningen att detta ingår i nödvändig sjukvård. Att slentrianmässigt säga att detta är en rättvisefråga är att göra det för enkelt för sig, den handlar också om vad vi ska och inte ska finansiera med skattemedel.

Jag tycker inte detta är en enkel fråga. Om man jämställer sterilisering med en preventivmedelsinsats så är det ju så att vi via läkemedelsförmånen subventionerar vi vissa läkemedel, men andra preventivmedel subventionerar vi inte alls. Sett över en livstid så kanske en sterilisering är en billig insats jämfört med att under lång tid själv köpa preventivmedel. Om EKOT reportaget hade innehållit något av dessa olika funderingar hade det fyllt en viktig funktion för att väcka diskussioner, nu blev det det vanliga orättvise reportaget utan det djup som frågan kräver!

Läs också DN och Svd!

Inga kommentarer: