onsdag, augusti 11, 2010

Riv vårdgränser - patienten i fokus

Idag har jag och min kollega i Kronoberg Lena Karlsson lagt fram ett förslag om att riva ner vårdgränserna mellan våra landsting så att man kan ha sin primärvårdskontakt där man som patient önskar utan att ta hänsyn till eventuella landstingsgränser.

Vi ser allt fler som studiependlar och arbetspendlar över länsgränser. Man har rätt att söka sjukhusvård i det landsting man önskar, men just nu kan man inte ha sin primärvårdskontakt i ett annat landsting. När vi nu har en gemensam bas genom vårdvalet bör det vara enkelt att öppna för de medborgare som vill att man kan lista sig på en vårdcentral i grannlandstinget.

Det är genom att riva den typ av gränser patienten kan styra och regionaliseringen får ett konkret innehåll för våra medborgare!! Med ett starkt Centerinflytande efter valet kan detta bli verklighet!!

Radio kalmar har en bra redovisning av våra tankar!

Inga kommentarer: