söndag, september 20, 2009

vad ger värme?

I förra valet hade vi en stor debatt om det sk utanförskapet, som socialdemokratisk misslyckad politik skapat under så många år. Alliansregeringens politik har i grunden ändrat detta och trenden har vänt, även om lågkonjunkturen har fått det att inte se ut så med ökad arbetslöshet. Sanningen är dock att bl ohälsotalen i landet sjunkit och fortsätter att sjunka. Inför nästa val förs en diskussion om hur tar vi steget vidare.

För Centerpartiet är det oerhört viktigt att ge människor möjlighet att både vara motiverade men också har en möjlighet att gå från utanförskap till innanförskap eller från kyla till värme. Här behövs en fortsatt politik utveckling, en politik för innanförskap eller vägen tillbaka. En politik som inte genererar bidrag utan som genererar bidragsmöjligheter, dvs en möjlighet för var och en att utifrån egna förutsättningar bidra till samhället och skapa sin egen vardag ekonomiskt och socialt. En socialpolitik fri från offersyn som socialdemokraterna alltid haft och har, vi behöver fortsätta att utveckla en socialpolitik och jobbpolitik som skapar möjligheter, fler vägar tillbaka som individen kan välja tillbaka in. Här tror jag att Centerpartiet har ett viktigt spår att arbeta vidare på annars riskerar vi att hamna i den hårdhänta regelfållan som är föga frihetlig eller liberal. Vi behöver utmejsla en varm socialliberal hållning för en politik för innanförskap. Det kommer behövas i nästa års valrörelse för att bli en positiv liberal kraft i svensk politik.

Inga kommentarer: