tisdag, september 22, 2009

Någon nytta med lågkonjunkturen

En blivande rapport från ett FN organ skrivs det om i bl a DN idag som berättar att lågkonjunkturen innebär att koldioxidutsläppten sjunker. Äntligen något positivt som kommer ut av den finansiella oron. Dock är det viktigt att komma ihåg att detta löser inte på något sätt våra långsiktiga problem. Men om vi använder de närmaste åren till kloka klimatinvesteringar och energiinsatser så har vi både genererat jobb under de svåra åren och bättre förberett oss för att hålla nere utsläppen när konjunkturen vänder.

Det är därför bra att regeringen anslagit än mer pengar till energiåtgärder i små företag och kommunala lokaler. Men det hade varit ännu bättre om man givit något slags stöd/incitament för energiåtgärder i flerbostadshus.

Inga kommentarer: