onsdag, september 09, 2009

Enighetens styrelse

Det var lite märkligt på dagens styrelsen, den gick i princip i enighetens tecken och blev därför kort. Men samtidigt var det ett historiskt sammanträde eftersom vi i politisk enighet tog beslutet om ramarna för vårdvalet i kalmar län eller som det nu benämns hälsoval i kalmar län.Enigheten är oerhört viktig, särskilt som vi hade väldigt olika åsikter mellan alliansen och vänstermajoriteten om värdet av att genomför vårdval, enkelt uttryckt majoritetspartierna ville inte ta i det med tång. Men när riksdagen fattat sitt beslut kunde vi inleda konstruktiva samtal, det visar på en gemensam vilja att utifrån rådande omständigheter skapa något som kan bestå över tiden.

Vad är det så som tillfogas en redan ganska väl fungerande primärvård i kalmar län.
1) Möjligheten till fast läkarkontakt kommer att öka
2) Hälsoinriktning i allt primärvårdsarbete, dvs både hos offentliga som privata enheter.
3) Ganska väl definierat uppdrag för primärvården.
4) Enklare för olika intressenter att etablera sig i primärvården.
5)Ett så långt det är möjligt konkurrensneutral system.

Sedan är jag väldigt nöjd med att vi hittat en modell för mindre enheter att fungera i hälsovalet, det behövs i ett län som vårt.

Nu återstår ett antal pusselbitar att bli överens om och få färdigt, men ett viktigt steg är taget.

Inga kommentarer: