måndag, september 21, 2009

Onödigt gynnande av Byggebo

Idagens Oskarhamnstidning redovisas hur har arbetet med en nu hälsocentral i Kristineberg bedrivs. Det är bra att man nu äntligen förbereder för en ny hälsocentral. De lokaler man haft så länge har varit undermåliga. Men det är inte ok att man låter Byggebo fortsätta att vara den man hyr hos, inte utan att de utsatts för konkurrens. Jag menar att det är på gränsen till tjänstefel att driva processen så att Byggebo får monopol på frågan. Dels med tanke på hur man skött de nuvarande lokalerna, dels med tanke på att de utan konkurrens kan ta ut vilka priser som helst. Dessutom prövar landstinget inte om en annan fastighetsägare kanske har bättre idéer och lösningar för skapande av nya lokaler. Därför är min utmaning till Landstingsfastigheter och primärvården släng er inte i första bästa famn utan bjud in fler till förhandlingsbordet.

Inga kommentarer: