torsdag, september 17, 2009

Kultur för tillväxt

I Kalmar län håller vi på med ett gemensamt arbete för att utveckla kulturens roll och position i länet och öka möjligheterna för hur detta ska bidra till regional tillväxt. Det är ett arbete som ska bli färdigt i slutet av året, svårt - men kul. Det verkar som om det arbetet ligger helt rätt i tid, eftersom Maud Olofsson och kultuministern idag redovisar utökade statliga insatser för att utveckla kulturella och kreativa näringar enligt bl DN . Syftet är att ge kulturentreprenörer ännu bättre möjlighet att utveckla sin verksamhet. Borde vara en möjlighet för oss att hänga på dessa utvecklingspengar till vårt regionala arbete. Samtidigt är det bra att regeringen markerar den betydelse kulturella näringar kan ha för att utveckla sverige och för nya arbeten i framtiden.

Inga kommentarer: