torsdag, september 24, 2009

Gemensamt uttalande om vård för papperslösa

C-landstingsråd och landstingspolitiker från hela Sverige:

- Regeringen måste förbättra vårdsituationen för papperslösa!

- Det är en skam för Sverige att vi rankas i botten inom EU när det gäller möjligheterna för papperslösa att få vård. Vi kräver att regeringen kommer till skott med frågan att förbättra papperslösas rättigheter och trygghet i vården. Det uttalade deltagarna på Centerpartiets sjukvårdspolitiska konferens för landstingsråd och andra regionala vårdpolitiker från hela landet som hölls i landstingshuset i Stockholm på torsdagen.


- Centerpartiets riksstämma i maj 2009 slog fast att papperslösa ska ha rätt till vård på samma villkor som övriga befolkningen. Tre av fyra partier i regeringen anser att papperslösa ska ha rätt till vård på rimliga villkor och att rätten till vård inte ska underordnas migrationspolitiska mål. Kravet stöds av stora delar av oppositionen och en stark opinion inom sjukvårdens personal och bland vårdpolitiker från alla partier. Det är dags att migrationsminister Tobias Billström (m) inser de parlamentariska förhållandena och ger upp sitt motstånd mot en humanitär vårdpolitik även för personer som inte har uppehållstillstånd i Sverige. Vi behöver få en gemensam och generös lagstiftning för hela Sverige.

- Vi förväntar oss att regeringen snarast initierar en process för att snabbt ändra lagstiftningen så att papperslösa försäkras om tillgång till vård under villkor som är trygga och ekonomiskt rimliga, avslutar landstingspolitikerna.

Gustav Andersson, landstingsråd Stockholm
Hans Hedlund, landstingsråd Västernorrland, vice ordf Centerpartiets Kommunala sektion
Birgitta Andersson, landstingsråd Västmanlands län
Cecilia Andersson, regionråd Västra Götaland
Björn Brink, landstingsråd Gävleborgs län
Christer Jonsson, landstingsråd Kalmar län
Rolf Edlund, landstingsråd Uppsala län
Per-Olof Jacobsson, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Gotland
Mattias Claesson, landstingsråd Södermanlands län
Olle Edblom, landstingsråd Västerbotten
Lars-Olof Johansson, Östergötland
Margareta Ivarsson, ersättare i landstingsstyrelsen Värmland
Sofia Jarl, politisk sekreterare Dalarnas landsting
Maria Rönnbäck, politisk sekreterare, Örebro län
Jacqueline Bonneau, politisk sekreterare Region Skåne

2 kommentarer:

Jessica Rydell sa...

Bra!
Detta är en viktig fråga där de flesta av oss är överens. Alla har rätt till hälsa!

M.S. sa...

Bra jobbat C! Det enda "rimliga" är naturligtvis att papperslösa erbjuds vård på lika villkor som för alla andra invånare i Sverige.

Har du någon länk där man kan läsa uttalandet på någon officiell "C-hemsida"?