söndag, september 13, 2009

Miljöpartiets flygande matta

Ikväll har det kungjorts att Ann Hellenborg lämnar uppdraget som landstingsråd och första företrädare för MP i landstinget. Officiellt för att hon inte ska kandidera i valet nästa år. Men den som följt den senaste månadens skriverier inser att huvudorsaken sannolikt är en helt annan. Så Ann får ta den flygande mattan ut ur landstinget. Men då skulle man ju kunnat tro att skiftet skulle skett ganska snart, men enligt Jessica Rydells blogg i kväll så bli inte skiftet förrän nästa år i maj. Märkligt lång uppsägningstid, eftersom man efter ett sådant här besked är vad man i amerikansk politik kallar "lame duck". 8 månader utan ett landstingsråd som kan ge auktoritativa besked om primärvården, mitt i vårdvalets genomförande, förlåt Hälsovalet... är märkligt, för att uttrycka sig försiktigt. Man kan bara spekulera i vad som styrt detta, men det ska jag inte göra!

Inga kommentarer: