tisdag, september 01, 2009

Om vård - ett lysande initiativ

Idag öppnade webb-platsen omvård.se (jo det är ett riktigt å i namnet) sina sidor. Den presenterades i en intressant debattartikel i DN, där man klokt argumenterar för hur en öppen webb plats kan bidra till att stärka patienternas ställning. Jag tror att det är helt rätt. Det är på detta sätt med öppen information om både tillgänglighet och följsamhet mot medicinska riktlinjer som patienterna kan göra kloka val, men också vi som politiker kan ställa vassa frågor till sjukvårdens olika verksamheter. Jag menar att detta är ett mycket bättre sätt att skapa en mer jämlik vård i Sverige än de godkännande system som sossarna vill ha eller den lagstiftning som moderaterna viftat med den senaste tiden.
Baserat på kunskap ska vården utvecklas, med öppen information kan vi säkerställa att enskilda vårdenheter och vårdgivare använder den kunskap som finns och de riktlinjer som beskriver bästa metoder för olika typer av tillstånd. Så kan Svensk sjukvård bli bättre.

Om man då slänger en blick i den databas som man använder så kan man se att när man jämför tillgänglighet så kommer Oskarshamn högt upp, när man tittar på om oskarshamn använder who´s checklista för säker kirurgi (kan vara fel i materialet9 så kommer jag redan idag ställa frågan varför det är så att man inte använder denna metod för att öka patientsäkerheten. Tittar man på diabetesvården på länssjukhuset så klarar den inte kraven, vilket gör att det finns skäl att ytterligare följa upp detta, osv. Omvård.se kommer bli mycket använd framöver!

3 kommentarer:

Ubbe sa...

Känns som att man inte kan veta hur relevant bedömningen av vårdgivare är - vem ligger bakom rating, hur kan den påverkas av olika intressenter, kan man värdera instanser som behandlar svårare fall än genomsnittet rättvist etc?

Känns mest som om privata vårdgivare vill visa sig på styva linan.

(C):s inställning tycks numera vara att är det bara privat är det per definition alltid bättre - allt annat oaktat.

När SN ligger bakom är det lika mycket en lobby-grupp som LO eller LRF - självfallet är man mest intresserad av att skapa en marknad för sina medlemsföretag.

Synd när en landstingspolitiker gör så enkla sammanfattningar på komplexa problemställnigar - sålunda är (C) inget seriöst alternativ.

Unknown sa...

@Ubbe... Om du går in på sidan så ser du att datan kommer från landstingens egna undersökningar samt från offentliga kvalitetsregister som omfattar både privata och offentliga vårdgivare...

Kerstin Beckman sa...

Christer - tack för dina vänliga ord! Vi hoppas att sidan ska kunna leda till kvalitetsförbättringar i vården.

Ubbe: De siffror vi använder kommer från offentligt redovisat material från Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Stockholms och Östergötlands läns landsting, några av de nationella kvalitetsregistren och andra offentliga källor.

Frågan om case mix - alltså att olika vårdgivare har olika svåra fall - är mycket relevant. När det gäller till exempel höftproteskirurgi jämförs länssjukhus med länssjukhus, universitetssjukhus med universitetssjukhus osv, just därför att universitetssjukhusen har svårare fall än de övriga sjukhusen. Men samtalet om vad som mäts och varför är mycket viktig och relevant.

Vår förhoppning är att bra vårdgivare ska uppmärksammas - oavsett huvudman eller var i landet de ligger.