måndag, september 14, 2009

LOVärt

I Östran/nyheterna kan man nu läsa att åtminstone 5 av länets kommuner förbereder sig för att öppna hemtjänsten så att den enskilde hemtjänstagaren kan välja vem som ska ge hemtjänsten man är beviljad. Det är utmärkt! Allianregeringens förslag och riksdagen beslut om LOV öppnar möjligheten för alla kommuner att ge framförallt våra äldre ett tydligt inflytande över den omsorg man får. Samtidigt öppnar den för personal i hemtjänsten att starta egna företag och därmed bättre kunna påverka sin arbetssituation, det är utmärkt. Det som förvånar är att inte alla länets kommuner och åtminstone alla Alliansstyrda kommuner i länet förbereder sig för att öppna hemtjänsten med hjälp av LOV. Varför saknas Mörbylånga och Borgholm? Men det är inte försent än att starta processen - gör det!

Inga kommentarer: