onsdag, september 30, 2009

När arugementen inte håller

På förmiddagen har vi diskuterat folkhälsocentrums organisatoriska tillhörighet. Det kan förefalla vara en petitess, men när beslutet togs om att flytta det från att vara direkt kopplat till landstingsstyrelsen till att bli en del i primärvårdsförvaltningen så var det en nerprioritering och missuppfattning av folkhälsocentrums roll som vänstermajoriten drev igenom med motivet att primärvårdsförvaltningen var den naturliga organisationen. Majoritetens huvudargument för förändringen då var att det var i primärvården frågorna hörde hemma. När man nu argumenterar för att den ska vara kvar där så sägs det från talarstolen att den organisatoriska tillhörigheten spelare mindre roll, men att vi ska nu inte göra någon förändring... Tala om att byta position, men det är väl så att man insett att de gamla argumenten håller inte, då får man byta position och säga att det spelar ingen roll var folkhälsocentrum organisatoriskt hör hemma. Så det kan gå... som någon brukar säga

Inga kommentarer: