torsdag, september 10, 2009

Influensan sprider sig långsamt - tack o lov!

Igrå fick vi beskedet av länets smittskyddsläkare att den stora vaccineringskampanjen börjar inte förrän i november. Jag ska villigt erkänna att det gjorde mig mycket bekymrad eftersom det skapar en stor risk för att vi kommer vara mitt inne i toppen av sjukdomsperioden när vi inleder vaccineringen. Därför är det väldigt bra att man nu enligt DN räknar med att spridningen över landet går långsamt. Det ökar chansen att vaccineringsprocessen kan göra verkan.

Man kan undra varför vaccineringen ska starta så mycket senare än vad socialstyrelsen och smittskyddet tidigare sagt och det svar jag fått så här långt är att mängden levererat vaccin i början inte är i så stora mängder som man från början trott. Här tror jag det är väldigt viktigt att man från nationellt håll blir tydliga med hur förutsättningarna ser ut så att inte varje landsting ska sitta på kammaren och gissa. Här behövs entydig och tydlig information - ge den!

1 kommentar:

Anonym sa...

Jättebra med vaccine som innehåller fortfarande kvicksilver,detta borde ju kunna ge inkomster till läkemedelsföretagen på grund av biverkningar som personen kan få under mycke långa tider...hela detta system fungerar perfect tycker jag.

Vi måste priotitera kapitalet före hälsan ! Hurra för snabba pengar...