måndag, september 28, 2009

Bra jobbat regionförbundet

I fredags började nyheten kablas ut i bl Barometern att regionförbundets ordförande tillsammans med företrädare för Kronoberg nått en deal med banverket om satsningar på våra olika järnvägar. Det är fantastiskt bra! Det är också en seger för Leif Larsson som oförtröttligt slitet med frågan om infrastrukturen under hela denna mandatperioden. Men det är framförallt en seger för möjligheten att skapa tillväxt i vårt läns alla delar.
jag tror Västervikstidning har en stor poäng att detta kanske är det slutliga beviset på att även Tjustbanan ska utvecklas. Det ställer dock krav på våra grannar i norr - Östergötland som nu måste tas sitt ansvar för att finansiera de nya tågen. Det läge vi har idag när Västerviks kommun betalar en del av denna kostnad bör nu förändras och vi bör gemensamt kräva att Östergötland tar sitt ansvar.

Inga kommentarer: