måndag, februari 28, 2011

Sorgliga besked om bypolitik på regional nivå

I ett pressmeddelande har i idag socialdemokrater och moderater i Jönköpings län fört bypolitiken till en ny nivå - länsnivå. De har kommit överens om att Jönköpingslän ska ensamt bilda s k regionkommun.ndet betyder att de ledande s o m politikerna i Jönköpingslän anser att de nu har alla de resurser som behövs för att på fullt allvar konkurrera med Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

Jag måste skriva, även om jag sannolikt får äta upp det, att det är ett stycke av självöverskattning som får betraktas som rekordartad. Tyvärr är det ännu ett bevis för att den regionala nivån i Sverige inte är mogen att ta ansvar för några större uppgifter och ansvarsområden. Att se sin egen bygd i relation till och i samverkan med andra är uppenbarligen en alldeles för avancerad uppgift för de regionala politikerna i s o m. Men det är ju å andra sidan just bypolitikens signum.

För Kalmar län skapar det en ny annorlunda spelplan som l att fundera på, men det finns nu ingen enkel och självklar lösning för hela länet!

Se SR Jönköping,

Inga kommentarer: