onsdag, februari 09, 2011

Hylla våra sjukhus i regionen

Idag publicerar institutet Health Consumer Powerhouse en rankning av landets akutsjukhus. Det är första gången ett sådant index skapas och det finns säkert många tveksamheter i det. Men det är ändå bra att man gör ett sådant försökt. Särskilt som man väger samman medicinska resultat från Öppna Jämförelser och väntetider i vården.

Det man då kan konstatera är att den sydöstra sjukvårdsregionen står sig väldigt bra i jämförelse med landet. Merparten av akutsjukhusen i våra tre landsting finns bland de tio bästa i landet. Det är ännu ett argument för vi tillsammans ska bilda en gemensam region! Det finns i vår region en god förmåga att driva sjukvård på ett bra sätt som är till gagn för medborgarna.

Sedan är det ju kul att få gratulera Västerviks sjukhus till sjunde platsen på listan, men också länssjukhuset till 8.e platsen. Man gör ett bra jobb, det är kul att de nu visas upp för omvärlden.

Till sist - när Health Consumer Powerhouse publicerade sina första rankningar av landsting 2004 eller 2005 så var landstinget i Kalmar län i topp och det var roligt. Men den dåvarande röda oppositionen gjorde då allt för att förminska värdet av denna rankning, undrar hu de kommer göra nu....

Läs också VT, SR kalmar!

Inga kommentarer: