fredag, februari 04, 2011

Nybyggarlandet Sverige

Jag lyssnade på förmiddagen på Maud Olofssons inledningstal på centerpartiets kommundagar. Det var en sektion i talet som helt fångade mig och som jag verkligen blev glad över och det var hennes tal om Sverige som ett nyggarland. Hon använde ett antal olika fakta som ingång t ex att 1 av 4 läkare har utländsk bakgrund, att ca 1/3 av alla undersköterskor har utländsk bakgrund osv. Hon lyfte också det faktum som jag tidigare beskrivit här på bloggen - invandringen är nyckeln till befolkningsökningen runt om i landet. Hon hävdade att om vi inte hade invandring så skulle 80% av alla kommuner minska i befolkningsmängd inkluderande Malmö och Göteborg. Tänkvärt och viktigt!

Jag har tidigare på denna blogg visat att om Kalmar län hade samma invandringsnivå som Kronoberg så hade vårt län istället fär att krympa vuxit med mellan 1000 - 2000 personer varje år. Sverige framtida försörjning och välfärd bygger på att vi har invandring i ganska stor omfattning annars kommer vi varken ha ekonomi eller arbetande människor!

Men detta kräver ett helt annat arbete med att möta nya människor som kommer till Sverige och de som precis börjat sina liv här. Vi måste på lokal nivå få igång ett helt annat bostadsbyggande, vi måste skapa reella möjligheter till utbildning och arbete och möjligheten till företagande utvecklas. SD's tal om att invandring är ett hot är inget annat än dumhet, invandringen är istället en av vägarna till framtida välfärd.

Jag tycker Abir Alsahani skriver bra om detta

Inga kommentarer: