tisdag, februari 08, 2011

alliansens satsningar slår igenom

Idag redovisas hur de statliga stödpengarna för bättre vård för våra äldre sprids över landet. På ett sätt är det ett deprimerande resultat - alla kommuner och landsting får inte del av pengarna för man har inte gjort något. Särskilt bekymmersamt är det att våra tre största regioner Skåne - Västra Götaland och Stockholm får ingenting av pengarna. Det betyder att de har inte startat det viktiga arbetet med att säkra kvaliteten i vården för våra äldre och redovisa det i de två kvalitetsregister som nu byggs upp på allvar för hela landet.

Landstinget får över 8 miljoner, vilket är väldigt bra och kommunerna i länet får också del av resurserna - totalt ca 2 miljoner. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra hos både landstinget och kommunerna i länet.

Men sammantaget visar dagens besked om statsbidragen att regeringens försök att stimulera utvecklingen av en bättre vår för våra äldre börjar ta fart, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att kvaliteten i vården ska bli riktigt bra och säker!

Se radio kalmar

Inga kommentarer: