tisdag, februari 22, 2011

Bra kan bli bättre

Idag redovisas den 2:a nationella patientenkäten för primärvård. Resultaten som SKL redovisar är att patienternas uppskattning av primärvården i landet ökar, även om det är små förändringar. Dock finns det några funderingar med anledning av resultaten. Om man tittar på den nationella jämförelsen kan det konstateras att patienter frågor som rör deras delatkighet och information såsom om läkemedel ( historia och biverkningar), sjukdomshistoria etc inte är nöjda. Här finns ett tydöigt uttryck för den hierarki som fortfarande döljer sig i sjukvården. Att göra patienterna mer involverade och uppleva sig delaktiga i sin egen vård skulle gynna både patienten och primärvården, eftersom det skulle bidra till att behandlingar fungerar bättre.
När jag sedan ser till Kalmar läns resultat så kan det konstateras:
1) primärvården i länet fungerar bra - patienterna är ganska nöjda!
2) det finns ett underliggande missnöje med att man inte får träffa samma doktor när man kommer tillbaka till sin hälsocentral och här har länet blivit sämre sedan 2009.
3) Patientdelaktigheten behöver bli bättre!
4) I de kommuner där vi har flera olika hälsocentraler framstår det som om resultaten för respektive enhet är på en högre nivå jämfört med de kommuner där det enbart finns en hälsocentral. Konkurrens är bra för patienten och ökar den upplevda kvaliteten!
5) Det är djupt beklagligt att ett antal privata enheter avstått från att delta i undersökningen, de finansieras av samma skattemedel som övriga och bör därför också delta i de gemensamma patientundersökningar som görs.
6) de privata enheter som deltagit har inte helt men i stor utsträckning bättre resultat
än genomsnittet i länet, det visar att de ett positivt sätt utmanar de offentligt drivna enheterna och tydligt bidrar till att höja den upplevda kvaliteten på primärvården i länet. Undrar om vänsterpartiets företrädare noterar detta!

Sammantaget finns det en sak som framstår som viktig, i de kommuner där vi inte har någon konkurrens bär landstinget försöka bidra till att det skapas. Vi bör aktivt leta efter aktörer som vill etablera sig i exempelvis Vimmerby, men också i Högsby och Oskarshamn.

Inga kommentarer: