torsdag, mars 03, 2011

Vård i tid

Idag redovisas första sammanställningen för i år för väntetider i vården. Jämfört med för ett år sedan så har andelen människor som väntat för länge minskat med 8%, vilket är ett gott steg framåt. Tillgängligheten till vård blir allt bättre i landet vilket är väldigt bra! Dock finns det ju lite smolk i denna glädjande utveckling. En sådan är att Skåne och stockholm inte klarar kraven i kömiljarden, medan västra götaland fortsätter att visa goda resultat.

För landstinget i Kalmar län är det både plus och minus. Tillsammans med Kronoberg klarar vi de höga målen i kömiljarden för besök till vården, men tyvärr klarar vi inte målen alls för tillgång till behandling. Det är ett trendbrott, landstinget har inte missat kömiljardens krav tidigare så att vi inte fått del av stimulansmedlen, det sker nu - det är inte bra och en varningsklocka. Men som det sägs en gång är ingen gång - två gånger ett misslyckande

Läs mer på väntetider i vården

Inga kommentarer: